Podporte aktivity SPHS 2% z dane

Podporte aktivity SPHS 2% z dane

Slovenská policajno-historická spoločnosť sa venuje skúmaniu histórie bezpečnostných zborov na území Slovenska. Výsledky svojej činnosti prezentuje prostredníctvom konferencií, seminárov, výstav, štúdií a článkov. Každoročne organizuje Konferenciu policajných historikov.
Slovenská policajno-historická spoločnosť, ako nezisková organizácia, vykonáva svoju činnosť vďaka finančným prostriedkom od svojich členov, sympatizantov a podporovateľov. Svojimi 2% z daní môžete podporiť aktivity spoločnosti aj vy. Postup na vyplnenie tlačív a potrebné dokumenty nájdete nižšie

Postup na vyplnenie tlačív na 2% dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

About

View all posts by