Fakturačné údaje

Adresa:
Slovenská policajno-historická spoločnosť
Smolenická 1
851 05 Bratislava

IČO: 42363187

Peňažný ústav: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 2700651743/8330
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK13 8330 0000 0027 0065 1743

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.