O nás

Slovenská policajná historická spoločnosť o.z bola založená v roku 2013 ako dobrovoľné, odborne zamerané a apolitické občianske združenie.

Cieľom občianskeho združenia Slovenská policajná historická spoločnosť o.z. je skúmanie, dokumentovanie a propagácia histórie bezpečnostných zložiek v stredoeurópskom priestore, podpora a rozvoj výmeny informácií o technických postupoch a pomôckach pri práci bezpečnostných zložiek zo zahraničnými partnermi.xx