Kontakt

Adresa:
Slovenská policajno-historická spoločnosť
Smolenická 1
851 05 Bratislava

Elektronická adresa:
sphs@sphs.sk