Archives

95 rokov štátnej polície na Slovensku

Zriadením Policajného riaditeľstva v Bratislave dňom 1. septembra 1920 vznikla na Slovensku štátna polícia. Policajnú službu dovtedy zabezpečovali hlavné policajné, resp. mestské kapitanáty a slúžnovské úrady, teda úrady obecnej a okresnej politickej správy. Zákonom číslo 165/1920 zb. z. a n. zo 16. marca 1920 zmocnilo Národné zhromaždenie republiky Československej na päťročné obdobie vládu republiky Československej… Read More