Archives

História cestovných dokladov totožnosti na území Slovenska

Dejiny bezpečnostných zborov Prednášky a diskusie SPHS Slovenská policajno-historická spoločnosť, Slovenská sekcia IPA a Univerzitná knižnica v Bratislave Vás pozývajú na verejnú prednášku Ing. Zbyška Šusteka, CSc. pod názvom História cestovných dokladov totožnosti na území Slovenska. Prednáška predstavuje cestovné pasy ako predmet historického bádania s pozoruhodnou výpovednou hodnotou o spoločenských pomeroch, miere slobody jedinca a… Read More