História cestovných dokladov totožnosti na území Slovenska

  • Home
  • Konferencie
  • História cestovných dokladov totožnosti na území Slovenska

Dejiny bezpečnostných zborov
Prednášky a diskusie SPHS

Slovenská policajno-historická spoločnosť, Slovenská sekcia IPA a Univerzitná knižnica v Bratislave Vás pozývajú na verejnú prednášku Ing. Zbyška Šusteka, CSc. pod názvom História cestovných dokladov totožnosti na území Slovenska.

Prednáška predstavuje cestovné pasy ako predmet historického bádania s pozoruhodnou výpovednou hodnotou o spoločenských pomeroch, miere slobody jedinca a životnom štýle. Sústreďuje sa najmä na vývoj vonkajšej podoby cestovných pasov a príbuzných cestovných dokumentov, používaných na Slovensku od druhej tretiny 18. storočia do súčasnosti, s dôrazom na obdobie rokov 1918 ̶ 1992. Súbežne však venuje pozornosť aj charakteristike rôznych aspektov základných právnych, politických a hospodárskych podmienok, za akých sa cestovné pasy v jednotlivých historických obdobiach vystavovali a za akých mohli občania cestovať do zahraničia.

Prednáška sa uskutoční v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej ulici č. 11 dňa 18. mája 2017 od 17,00 hod.

About

View all posts by