25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky

  • Home
  • Konferencie
  • 25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky

25. výročie vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky

Policajný zbor Slovenskej republiky vznikol pred dvadsiatimi piatimi rokmi v rámci ponovembrovej transformácie bezpečnostných zborov. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa 25. januára 1991 uznieslo na zákonnom opatrení č. 57, ktorým sa z Verejnej bezpečnosti ako zložky Zboru národnej bezpečnosti na území Slovenskej republiky zriadil Policajný zbor Slovenskej republiky. Zaniklo pomenovanie Verejná bezpečnosť, resp. Zbor národnej bezpečnosti, používané v období vlády Komunistickej strany Československa, ako aj pomenovane príslušník Zboru národnej bezpečnosti, a do praxe sa opäť zaviedla prvorepubliková terminológia polícia a policajt.

Hlavnú správu Verejnej bezpečnosti nahradilo Prezídium Policajného zboru SR, Správa vyšetrovania Verejnej bezpečnosti sa zmenila na Úrad vyšetrovania Policajného zboru SR. Prvý prezidentom Policajného zboru Slovenskej republiky sa stal pplk. Štefan Lastovka, ktorý od 15. februára 1990 pôsobil ako náčelník Hlavnej správy VB Ministerstva vnútra a životného prostredia SSR. Podobne ako riaditeľ Úradu vyšetrovania Policajného zboru SR podliehal priamo ministrovi vnútra SR.

Nariadeniami ministra vnútra SR z 28. januára 1991 sa uskutočnili zmeny na úrovni krajov a okresov. K 31. januáru 1991 zanikli mestské správy Verejnej bezpečnosti v Bratislave a Košiciach, ako aj okresné správy Zboru národnej bezpečnosti a k 1. februáru 1991 ich nahradili mestské veliteľstvá Policajného zboru SR Bratislava a Košice, resp. okresné veliteľstvá Policajného zboru SR.

Odbory a oddelenia vyšetrovania Verejnej bezpečnosti krajských, mestských a okresných správ ZNB sa premenili na krajské úrady vyšetrovania Policajného zboru SR so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, mestské úrady vyšetrovania Policajného zboru SR v Bratislave a Košiciach, okresné úrady vyšetrovania Policajného zboru SR a obvodné úrady vyšetrovania Policajného zboru SR v Bratislave.

Začiatkom februára 1991 zároveň vznikli Pohotovostné policajné útvary v Bratislave a v Košiciach ako výkonné pracoviská Prezídia Policajného zboru.

V rámci policajného zboru vznikla služba kriminálnej polície, služba poriadkovej polície, služba dopravnej polície a služba ochrany objektov. Osobitnými službami policajného zboru sa stala služba ochrany ekonomických záujmov a služba ochrany ústavných činiteľov. Samostatnou organizačnou súčasťou policajného zboru boli aj naďalej úrady vyšetrovania.

Úlohy, organizáciu a riadenie Policajného zboru Slovenskej republiky stanovil o tri mesiace neskôr, 29. apríla 1991, zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky.

001a_FebruarkaSídlo Prezídia Policajného zboru SR začiatkom 90. rokov 20. storočia

002a_57_1991Vznikom Policajného zboru SR zanikli po štyridsiatich rokoch útvary Verejnej bezpečnosti

003a_LASTOVKA_StefanPrvý prezident Policajného zboru SR pplk. Štefan Lastovka

004a_204_1991Úvodné odseky zákona o Policajnom zbore SR z apríla 1991

About

View all posts by