CANISPOL SLOVAKIA

Otvorenie Stredoeurópskeho výcvikového centra služobných psov CANISPOL SLOVAKIA
(plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin)

Dňa 16. februára 2016 bolo v Bratislave – v areáli Strednej odbornej školy v Devínskej Novej Vsi slávnostne otvorené „Stredoeurópske výcvikové centrum služobných psov CANISPOL SLOVAKIA“.

001
Interiér výcvikového strediska služobných psov. (Foto:RNDr. Vladimír Ďurišin)

V tento deň vedenie Ministerstva vnútra SR a Prezídia Policajného zboru, spoločne s  Veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie na Slovensku, prestrihli pásku symbolizujúcu u nás začiatok novej etapy odborného kynologického vzdelávania. Po dlhých sedemdesiatich rokoch dostali policajní kynológovia do užívania moderné školiace zariadenie. Z historického kontextu ide o dôležitý dejinný moment, ktorý je významným koncepčným krokom na úseku rozvoja inštitútu policajnej kynológie na Slovensku v boji proti zločinu, a to predovšetkým v oblastiach operatívnej činnosti, pátracej činnosti, verejno-poriadkovej činnosti, trestno-procesnej činnosti a iných.

Z pohľadu inštitucionalizácie výcvikových centier slovenskej policajnej kynológie je tento mimoriadny okamih umocnený aj tým, že   profesionálni kynológovia dostali prvýkrát do vienka krytú výcvikovú halu. V prípade nepriazne počasia v nej môžu vykonávať nerušený tréning zvyšujúci úroveň pripravenosti policajných psov v praktickom výkone bezpečnostnej služby.

002
Slávnostné otvorenie výcvikové centra služobných psov za účasti riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru plk. Mgr. Branislava Diďáka, viceprezidenta PZ SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela a podpredsedu vlády SR a ministra vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka. (Foto: RNDr. Vladimír Ďurišin)

Moderné výcvikové zariadenie CANISPOL SLOVAKIA vzniklo v rámci projektu – „Zlepšenie pripravenosti Slovenskej republiky v oblasti nasadzovania a riadenia síl a  prostriedkov pri zásahoch v území postihnutom prírodnou katastrofou, technologickou haváriou alebo inou mimoriadnou udalosťou“. Jeho výstavba bola financovaná pomocou Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Projekt bol schválený príslušnými inštitúciami už v roku 2010. Realizácia projektových a stavebných prác prebiehala od roku 2012 a bola ukončená v roku 2015. Na tejto fáze výstavby strediska sa významne podieľal riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru plk. Mgr. Branislav Diďák so svojimi spolupracovníkmi.

Medzinárodné kynologické centrum vytvára priestor na uskutočňovanie špecializovaných kurzov výcviku psovodov a psov pod odborným vedením domácich i zahraničných inštruktorov a lektorov. Teoretická a praktická príprava bude orientovaná na vyhľadávanie hľadaných a stratených osôb, mŕtvol a výkon špeciálnych pachových prác – detekciu drog, výbušnín, zbraní, akcelerátorov horenia a ďalších špecializácií.

003
Pohľad na areál výcvikového strediska služobných psov. (Foto:RNDr. Vladimír Ďurišin)

Myšlienky projektu podporované víziami výstavby moderného výcvikového centra  sa úspešne naplnili. V zariadení európskeho významu sa tak v súlade s platnou legislatívou a podľa schválených výcvikových programov vytvára ojedinelý priestor pre dosiahnutie kvalitatívne vyššej odbornej úrovne a praktickej zručnosti slovenských a zahraničných profesionálnych kynológov v boji proti eliminácii protiprávnej činnosti a zločinu.

004
Účastníci slávnostného otvorenia výcvikového strediska. Celkom vľavo autor textu a dlhoročný riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďurišin (Foto: Vladimír Benko)

About

View all posts by