IV. KONFERENCIA POLICAJNÝCH HISTORIKOV LUČENEC 2017

Klub policajnej histórie Lučenec a Slovenská policajno-historická spoločnosť vás pozývajú na IV. konferenciu policajných historikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. až 27. mája 2017 v priestoroch Mestskej radnice v Lučenci. Záštitu nad podujatím prevzal generál JUDr. Marian Slobodník. Na konferencii vystúpi 25 prednášajúcich zo Slovenska a Českej republiky.

Program konferencie:
25. mája 2017
13:00 zahájenie konferencie

13:20 CHRASTINA, Štefan: Karol Czóbel prvý policajný kapitán mesta Lučenec
13:40 DRENKO, Jozef: Alexander Wagner, policajný kapitán Lučenca
14:00 SIVOŠ, Jerguš: Lučenec ako sídlo četníckeho oddelenia a štátneho policajného úradu v rokoch 1918 – 1938
14:20 GALAŠ,Radek: Plukovník Antonín Vlk
14:40 VÁCLAVÍK, Róbert: Služobní funkcionári okresu Lučenec v období po roku 1945

15:00 prestávka

15:20 MARCZYOVÁ, Klaudia: Postavenie polície na území Slovenska (historicko-právna reflexia)
15:40 MEDELSKÝ, Jozef: Historický exkurz práv a povinností príslušníka Policajného zboru
16:00 ZÁŇ, Roman: Odznak Ústredne štátnej bezpečnosti

16:20 prestávka

16:40 SNOPKO, Matej: Profilovanie páchateľa
17:00 ŠTAUDINGER, Juraj: Brutálna vražda Anny MatyáškyFíbiovej z Lučenca
17:20 KOLESÁR, Kamil: Pohľad do rodiny olašského Róma „Bandiho“

18:00 večera a posedenie v Tančiarni u Franza

26. mája 2017
9:00 KELLER, Patrik: Vladimír Pavel a četnícka služba (nielen) na Slovensku vo fotografii
9:20 DLOUHÝ, Michal: Četnícke stanice so služobnými psami na Slovensku
9:40 RULC,Jiří: Podplukovník Oldřich Pinkas, osobnosť služobnej kynológie
10:00 NEVOLNÝ, Peter: Podplukovník Karol Kadlečovič, náčelník Výcvikového strediska
Verejnej bezpečnosti v bratislavskej Mlynskej Doline

10:20 prestávka

10:40 SKOŘEPA, Miloš: Major JosefPracný
11:00 MANIK, Rudolf: Z plejády generálov Zboru národnej bezpečnosti v rokoch 1948 – 1989
11:20 NESVADBA, Antonín: Historické aspekty postavenia a právomoci vyšetrovateľa
Verejnej bezpečnosti v podmienkach Zboru národnej bezpečnosti
11:40 MIČIANIK, Pavel: Malá vojna 1938 – 1939 na juhu stredného Slovenska
12:30 obed

13:20 BALUCHA, Alexander: Väzenie ako nástroj politickej moci
13:40 KUBINEC, Igor: Formovanie Zboru väzenskej a justičnej stráže po II. svetovej vojne
14:00 NEJEDLÝ,Josef: Peniaze za mrežami

14:20 prestávka

14:40 VANĚK, Pavel: Pokusy občanov NDR o prechod hraníc v úseku bratislavskej brigády
Pohraničnej stráže v 1. polovici 70. rokov
15:00 ŠUSTEK,Zbyšek: Obrazová databáza prechodových pečiatok československých a slovenských pohraničných kontrolných orgánov 1919 – 1992
15:20 STEIN,Petr: Armádni spravodajcovia a statkár Pfálffy

16:00 ukončenie konferencie
17:00 slávnostný večer v Synagóge

Program IV. konferencie policajných historikov v Lučenci

About

View all posts by