2. Konferencia policajných historikov

odznak-1Slovenská policajno-historická spoločnosť a Územná úradovňa Bratislava X Slovenskej sekcie IPA vás pozývajú na 2. ročník Konferencie policajných historikov, ktorý sa uskutoční v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 29. mája 2015. Záštitu nad podujatím prevzali primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal a prezident Policajného zboru SR gen. PaedDr. Tibor Gašpar.
Na konferencii zaznejú prednášky o počiatkoch obrazovej dokumentácie trestnej činnosti, o policajnom vyšetrovaní falšovania pretlačí SLOVENSKÝ ŠTÁT na bankovkách, o peňažných poukážkach ministerstva vnútra, o slovenskej generalite, o osobnostiach polície a žandárstva, z dejín služobnej kynológie a finančnej stráže, ale aj prednáška o úlohe bezpečnostných zborov v Pražskom povstaní, ktorého 70. výročie sme si tento rok pripomenuli.
Aktívni účastníci, organizátori a partneri podujatia dostanú ako spomienku na podujatie konferenčný odznak, ktorý v náklade 50 kusov nechala zhotoviť Slovenská policajno-historická spoločnosť.

PROGRAM KONFERENCIE

8.30 prezentácia účastníkov
9.00 slávnostné otvorenie vystúpenie Hudby Ministerstva vnútra SR príhovory
9.20 – 9.40 RAGAČ, Radoslav: Počiatky obrazovej dokumentácie trestnej činnosti na cisárskych panstvách Holíč a Šaštín v 19. storočí
9.40 – 10.00 ŠUSTEK, Zbyšek: Policajné vyšetrovanie falšovania pretlačí SLOVENSKÝ ŠTÁT na bývalých československých bankovkách
10.00 – 10.20 NEJEDLÝ, Josef: Peňažné poukážky ministerstva vnútra v Československu
10.20 – 10.40 BÁRTA, Milan: Náčrt činnosti bezpečnostného letectva na Slovensku 1945 – 1950
10.40 prestávka (občerstvenie)
11.00 – 11.20 MANIK, Rudolf: Z histórie slovenskej policajnej generality
11.20 – 11.40 SIVOŠ, Jerguš: Osudy generála Národnej bezpečnosti Vladimíra Bodického
11.40 – 12.00 NEVOLNÝ, Peter: Inšpektor Michael Filsinger a jeho pôsobenie v bratislavskej kriminálnej službe 1. Československej republiky a Slovenského štátu
12.00 – 12.20 VÁCLAVÍK, Róbert: Vrchný strážmajster Michal Bidelnica – príslušník Zboru žandárstva na Slovensku
12.40 obed
13.40 – 14.00 KALOUS, Jan: Vzostupy a pády Teodora Baláža
14.00 – 14.20 RULC, Jiří: Tragická smrť četníka Aloisa Taubera a jeho psa Arca v Koterove v roku 1931
14.20 – 14.40 ŠTAUDINGER, Juraj: Metóda pachových konzerv v bezpečnostnej praxi od minulosti až po súčasnosť
14.40 – 15.00 ĎURIŠIN, Vladimír: Odbor kynológie a hipológie, významný inštitút policajno-bezpečnostnej služby
15.00 prestávka (občerstvenie)
15.20 – 15.40 SKOŘEPA, Miloš – KELLER, Patrik: Četnícky pohotovostný oddiel v Domažliciach a jeho cesta na Slovensko
15.40 – 16.00 GALAŠ, Radek: Úloha bezpečnostných zborov v Pražskom povstaní a osudy niektorých aktérov
16.00 – 16.20 SVOBODA, Libor: Príbeh jednej vraždy z obdobia Studenej vojny
16.20 – 16.40 BENEŠ, Jaroslav: História stavovských časopisov finančnej stráže
17.00 záver konferencie

About

View all posts by

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.