Konferencia policajných historikov v Bratislave

Slovenská policajno-historická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou faleristickou spoločnosťou, Územnou úradovňou Bratislava X Slovenskej sekcie IPA a Historickým múzeom Slovenského národného múzea zorganizovala 16. mája 2014 v priestoroch Bratislavského hradu prvú Konferenciu policajných historikov. Úvodný ročník podujatia, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara, otvoril nástup Čestnej jednotky Finančnej správy SR a hymny SR a ČR v podaní Hudby Ministerstva vnútra SR.

Na konferencii vystúpilo 19 prednášajúcich, z toho desať z Českej republiky. Príspevky sa venovali osobnostiam policajnej histórie (spomenúť môžeme najmä vládneho radcu a policajného riaditeľa Gustáva Pongrácza), policajnej kynológii, prehľadu fondov bezpečnostných zložiek uložených v Slovenskom národnom archíve, vzniku a úlohe duchovnej služby v rezorte vnútra, renovácii historických policajných vozidiel, četníckym lyžiarskym kurzom, úlohe polície, četníctva a finančnej stráže počas maďarských vpádov na územie Slovenska v rokoch 1938 – 1939, ale aj vývoju finančnej stráže v rokoch 1918 – 1948. V rámci podujatia odovzdala riaditeľka odboru protokolu Kancelárie ministra vnútra SR Ingrid Stanová piatim osobnostiam pamätné listy a plakety Ministerstva vnútra SR ako poďakovanie za dlhoročný výskum v oblasti policajnej histórie. Výstupom z konferencie bude zborník príspevkov. Druhý ročník podujatia sa uskutoční v máji 2015.

Program
Fotografie

About

View all posts by