V Lučenci sa konala IV. konferencia policajných historikov

  • Home
  • Konferencie
  • V Lučenci sa konala IV. konferencia policajných historikov

            Klub policajnej histórie Lučenec a Slovenská policajno-historická spoločnosť v spolupráci s Mestom Lučenec a Slovenskou sekciou IPA usporiadali v dňoch 25. a 26. mája tohto roku vo vynovených historických priestoroch Mestskej radnice v Lučenci IV. konferenciu policajných historikov.

Na podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou  gen. JUDr. Mariana Slobodníka zaznelo 25 prednášok. Zameriavali sa na vybrané kapitoly z histórie bezpečnostných zložiek na území Slovenskej a Českej republiky, prezentáciu poznatkov získaných štúdiom dobových dokumentov, ale aj prostredníctvom osobných skúseností a spomienok policajných funkcionárov. Časť prednášok sa zameriavala aj na regionálnu históriu bezpečnostných zložiek a miestne osobnosti policajnej histórie. Na slávnostnom ukončení konferencie vikár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR plk. Mons. ThDr. František Bartoš, PhD. posvätil štandardu Klubu policajnej histórie Lučenec a predseda klubu mjr. Kamil Kolesár odovzdal vybraným prednášajúcim a významným podporovateľom ocenenie v podobe Radu Klubu policajnej histórie Lučenec za aktívnu podporu pri zachovávaní histórie bezpečnostných zborov SR, resp. v podobe Ďakovného listu Klubu policajnej histórie Lučenec za pomoc pri zachovávaní kultúrnych tradícií a histórie bezpečnostných zborov SR. Slávnosť ukončil kultúrny program zostavený z regionálneho folklóru. Organizátori pripravili krásne a dôstojné podujatie, za ktoré im patrí verejné poďakovanie.

About

View all posts by