V Bratislave sa konala 3. konferencia policajných historikov

  • Home
  • Konferencie
  • V Bratislave sa konala 3. konferencia policajných historikov

004_konferenica_ucastniciSlovenská policajno-historická spoločnosť v spolupráci s finančnou správou, Územnou úradovňou Bratislava VII a Územnou úradovňou Bratislava X Slovenskej sekcie IPA, Klubom policajnej histórie Lučenec, Historickým múzeom Slovenského národného múzea a ďalšími partnermi zorganizoval v dňoch 19. a 20. mája 2016 3. ročník Konferencie policajných historikov. Nad podujatím, ktoré sa uskutočnilo v Hudobnej sieni Bratislavského prevzal záštitu prezident Policajného zboru SR gen. PaedDr. Tibor Gašpar a prezident finančnej správy Ing. František Imrecze.

V rámci oficiálneho zahájenia podujatia sa hosťom prihovoril viceprezident Policajného zboru gen. JUDr. Ľubomír Ábel, riaditeľ odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR Ing. Jozef Halcin a riaditeľ Colného úradu Bratislava pplk. Mgr. Tomáš Prochocký. K slávnostnej atmosfére otvorenia 3. ročníka konferencie prispela Hudba Ministerstva vnútra SR a Čestná jednotka finančnej správy. Počas dvoch dní vystúpilo celkom 27 prednášajúcich zo Slovenska a Českej republiky s prednáškami o bratislavskom policajnom riaditeľovi Jaroslavi Klímovi (vo funkcii v rokoch 1923 – 1927), o inštitúcii mestského kapitána v Trnave, policajnej faleristike, pištoľových puzdrach používaných čs. bezpečnostnými zbormi v rokoch 1918 – 1992, historickom a technickom vývoji čs. pasov, ale aj o histórii služobnej kynológie a obrnených automobiloch v policajných službách. Ďalší ročník konferencie sa uskutoční v máji 2017 v Lučenci.

001_konferencia_zahajenieÚčastníci konferencie počas slávnostného zahájenia (foto: Peter Nevolný)

001a_konferencia_zahajenieViceprezident Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomír Ábel počas úvodného slova  (foto: Peter Nevolný)

001b_konferencia_zahajenieV rámci slávnostného otvorenia konferencie sa prítomným prihovoril aj riaditeľ Colného úradu Bratislava pplk. Mgr. Tomáš Prochocký (foto: Peter Nevolný)

002_konferencia_prednaskaplk. v. v. Ing. Jiří Rulc počas prednášky (foto: Peter Nevolný)

003_konferencia_prednaskaTajomník Slovenskej policajno-historickej spoločnosti mjr. Mgr. Román Záň počas prednášky o policajnej faleristike (foto: Peter Nevolný)

004_konferenica_ucastniciÚčastníci 3. ročníka Konferencie policajných historikov (foto: Peter Nevolný)

About

View all posts by