‘Konferencie’

Podporte aktivity SPHS 2% z dane

Podporte aktivity SPHS 2% z dane Slovenská policajno-historická spoločnosť sa venuje skúmaniu histórie bezpečnostných zborov na území Slovenska. Výsledky svojej činnosti prezentuje prostredníctvom konferencií, seminárov, výstav, štúdií a článkov. Každoročne organizuje Konferenciu policajných historikov. Slovenská policajno-historická spoločnosť, ako nezisková organizácia, vykonáva svoju činnosť vďaka finančným prostriedkom od svojich členov, sympatizantov a podporovateľov. Svojimi 2% z… Read More

95 rokov štátnej polície na Slovensku

Zriadením Policajného riaditeľstva v Bratislave dňom 1. septembra 1920 vznikla na Slovensku štátna polícia. Policajnú službu dovtedy zabezpečovali hlavné policajné, resp. mestské kapitanáty a slúžnovské úrady, teda úrady obecnej a okresnej politickej správy. Zákonom číslo 165/1920 zb. z. a n. zo 16. marca 1920 zmocnilo Národné zhromaždenie republiky Československej na päťročné obdobie vládu republiky Československej… Read More

2. Konferencia policajných historikov

Slovenská policajno-historická spoločnosť a Územná úradovňa Bratislava X Slovenskej sekcie IPA vás pozývajú na 2. ročník Konferencie policajných historikov, ktorý sa uskutoční v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 29. mája 2015. Záštitu nad podujatím prevzali primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal a prezident Policajného zboru SR gen. PaedDr. Tibor Gašpar. Na konferencii… Read More