‘Konferencie’

História cestovných dokladov totožnosti na území Slovenska

Dejiny bezpečnostných zborov Prednášky a diskusie SPHS Slovenská policajno-historická spoločnosť, Slovenská sekcia IPA a Univerzitná knižnica v Bratislave Vás pozývajú na verejnú prednášku Ing. Zbyška Šusteka, CSc. pod názvom História cestovných dokladov totožnosti na území Slovenska. Prednáška predstavuje cestovné pasy ako predmet historického bádania s pozoruhodnou výpovednou hodnotou o spoločenských pomeroch, miere slobody jedinca a… Read More

V Bratislave sa konala 3. konferencia policajných historikov

Slovenská policajno-historická spoločnosť v spolupráci s finančnou správou, Územnou úradovňou Bratislava VII a Územnou úradovňou Bratislava X Slovenskej sekcie IPA, Klubom policajnej histórie Lučenec, Historickým múzeom Slovenského národného múzea a ďalšími partnermi zorganizoval v dňoch 19. a 20. mája 2016 3. ročník Konferencie policajných historikov. Nad podujatím, ktoré sa uskutočnilo v Hudobnej sieni Bratislavského prevzal záštitu prezident Policajného zboru SR… Read More

Vyšiel zborník z 1. konferencie policajných historikov

Slovenská policajno-historická spoločnosť vydala v uplynulých dňoch zborník z 1. konferencie policajných historikov. Celkom 13 príspevkov sa venuje osobnostiam policajnej histórie, ku ktorým nepochybne patrí vládny radca a policajný riaditeľ Gustáv Pongrácz a jeho vyšetrovanie pozoruhodného kriminálneho prípadu z polovice 20. rokov, vzniku a vývoju policajnej kynológie, žandárskym lyžiarskym kurzom, úlohám polície, žandárstva a finančnej stráže počas maďarských útokov na… Read More